Tumhre Har Adaa Py Sb Kuch Khatam

11
Picture Format: jpg
Image Size: 88.63 KB
Image Dimensions: 720 x 849

Publish On: Jul 25, 2019

Tumse shuru tum par hi khatam, mera gussa bhi aur mera pyaar bhi.