Liên hệ với chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn muốn làm việc với chúng tôi hoặc muốn chia sẻ bất kỳ thông tin, đề xuất, phản hồi nào, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu này.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời bạn nhanh nhất có thể. Bất kỳ thông báo hoặc quyền sao chép nội dung nào là tài sản của bạn mà bạn cho rằng không nên có trên trang web Imagesplatform.com, hãy cho chúng tôi biết rằng liên kết nội dung đó chúng tôi sẽ xóa nội dung này cho bạn.

Ngay cả khi có một số chuyển đổi mà bạn luôn muốn thực hiện và không thể tìm thấy trên nền tảng hình ảnh, hãy cho chúng tôi biết ngay bây giờ và chúng tôi hứa sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ.

Gửi thư cho chúng tôi bằng cách điền vào mẫu dưới đây. hoặc gửi thư [[email protected]]