Servicevilkår

Velkommen til imagesplatform.com! Denne omfattende "Servicevilkår"-aftale er et juridisk bindende dokument, der regulerer forholdet mellem dig og TOC. Gennemgå venligst følgende vilkår omhyggeligt, før du bruger vores hjemmeside og tjenester.

1. Sådan fungerer denne aftale:

Denne aftale etablerer den juridiske ramme for din interaktion med imagesplatform.com. Ved at tilgå eller bruge vores tjenester, indgår du en kontraktlig aftale med os. Det er vigtigt at forstå, at denne aftale regulerer hele omfanget af dine interaktioner på vores platform.

2. Tilladt brug:

Ved accept af disse vilkår tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tilbagekaldelig licens til at bruge vores tjenester til personlige eller forretningsmæssige formål. Denne licens er underlagt overholdelse af alle gældende love og regler. Enhver uautoriseret brug eller brud på disse vilkår kan resultere i opsigelse af din adgang.

3. Gratis og betalte abonnementer:

Vi tilbyder både gratis og betalte abonnementer. Gratis brugere har adgang til grundlæggende funktioner, mens betalte abonnenter nyder godt af yderligere fordele og forbedret funktionalitet. Detaljer om abonnementsplaner, herunder priser, funktioner og eventuelle ændringer af disse planer, vil blive tydeligt kommunikeret på vores hjemmeside.

4. Privatlivspolitik og GDPR-overholdelse:

Vores forpligtelse til at beskytte dit privatliv er beskrevet i vores privatlivspolitik. Ved at bruge vores tjenester, anerkender og accepterer du vilkårene specificeret i vores Privatlivspolitik. For brugere i EU overholder vi den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), der sikrer sikkerheden og lovlig behandling af personoplysninger.

5. Tjenester:

Vi tilbyder en række tjenester. Funktionerne og tilgængeligheden af vores tjenester kan blive opdateret eller ændret, og vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid. Vi vil bestræbe os på at kommunikere eventuelle ændringer på en rettidig og gennemsigtig måde.

6. Registrering og brugeradfærd:

For at få adgang til specifikke funktioner skal du muligvis registrere en konto. Under registreringen accepterer du at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger. Det er dit ansvar at opretholde fortroligheden af dine kontolegitimationsoplysninger og straks opdatere eventuelle ændringer. Din adfærd på vores platform bør stemme overens med vores fællesskabsstandarder og fremme et positivt og respektfuldt miljø.

7. Brugsbegrænsninger:

Du accepterer ikke at deltage i nogen aktivitet, der overtræder gældende love eller regler, krænker andres rettigheder, forstyrrer driften af vores tjenester eller skader vores websted eller brugere. Enhver overtrædelse af disse brugsbegrænsninger kan føre til lukning af din konto.

8. Intellektuel ejendomsret:

Alt indhold og alt materiale på vores hjemmeside er imagesplatform.coms eksklusive ejendom og er beskyttet af love om intellektuel ejendom. Uautoriseret brug, reproduktion eller distribution af vores indhold er strengt forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

9. Brugerindhold:

Ved at indsende indhold til vores hjemmeside giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens til at bruge, reproducere og distribuere dette indhold. Du er eneansvarlig for det indhold, du indsender, som skal overholde vores brugsbegrænsninger og indholdsretningslinjer.

10. Ansvar:

Selvom vi stræber efter at opretholde nøjagtige og pålidelige tjenester, kan vi ikke garantere fravær af fejl eller afbrydelser. Din brug af vores tjenester er på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller strafbare skader som følge af din brug af vores platform. Se venligst vores indholdsfraskrivelse-side for at få flere detaljer.

11. Ændringer af vilkårene:

Vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre disse servicevilkår. Ændringer træder i kraft, når de reviderede vilkår offentliggøres på vores hjemmeside. Din fortsatte brug af vores tjenester efter ikrafttrædelsesdatoen udgør accept af de opdaterede vilkår.

12. Opsigelse af tjenester:

Vi bevarer retten til at opsige eller suspendere din adgang til vores tjenester efter vores skøn uden forudgående varsel, uanset årsag, herunder overtrædelse af disse vilkår. Opsigelse kan resultere i permanent tab af kontodata.

13. Hele aftalen:

Denne aftale udgør hele forståelsen mellem dig og imagesplatform.com. Den erstatter alle tidligere aftaler eller forståelser, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, vedrørende emnet her i.

14. Adskillelse:

Hvis en bestemmelse i denne aftale viser sig at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelser i fuld kraft og virkning. Enhver ugyldig eller ikke-gennemførlig bestemmelse vil blive erstattet med en gyldig bestemmelse, der bedst afspejler den oprindelige hensigt.

15. Ansvarsbegrænsning:

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er imagesplatform.com og dets tilknyttede selskaber, direktører, officerer, ansatte og agenter ikke ansvarlige for indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller strafskader eller tab af fortjeneste eller indtægter fra din brug af vores tjenester.

16. Kontaktoplysninger:

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte os via vores kontakt os side eller sende os en e-mail direkte på [email protected].


Ved at bruge imagesplatform.com anerkender du, at du har læst og forstået denne "Servicevilkår"-aftale. Hvis du ikke er enig i vores vilkår, bedes du undlade at bruge vores hjemmeside.