Thêm đường viền hình tròn phong cách vào Insta Dp của bạn


Nhận được nhiều tương tác và người theo dõi hơn bằng cách sử dụng ảnh đại diện có đường viền cho tài khoản IG của bạn.

Làm cách nào để thêm Vòng quanh Ảnh hồ sơ của bạn trên Tài khoản Instagram?

Rất đơn giản, trang web của chúng tôi cung cấp thêm đường viền cho ảnh hồ sơ instagram của bạn. Hình thu nhỏ đã cho cho biết hồ sơ vòng kết nối của bạn sẽ trông như thế nào. Để có được ảnh hồ sơ như vậy, tất cả những gì bạn phải làm là tải ảnh hồ sơ của bạn lên một trường nhất định bên dưới ảnh. Ảnh hồ sơ của bạn sẽ được xử lý và chuyển đổi thành ảnh hồ sơ vòng tròn.
Lưu ảnh hồ sơ vòng kết nối của bạn và tải lên tài khoản IG, ảnh này sẽ hoàn toàn phù hợp với ảnh hồ sơ của bạn.
1,013,305 views
16756 1
LEAVE A REPLY